ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Πασχαλινή Εκδήλωση ακυρώνεται λόγω πένθους, μετά από απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.