Ανακοίνωση – Προσαρμογή της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία