Συλλογή τροφίμων και φαρμακευτικών αγαθών για το Λίβανο 10-14/8/2020